Muayenahede verilen sağlık hizmetleri, randevu, tedavi süresi, tedavi edilen hastalıklar gibi konularda sıkça sorulan sorular ve cevapları bu sayfada bulabilirsiniz.

1. Nasıl randevu alabilirim?

Randevu sayfasını kullanarak randevu alma seçeneklerine ulabilirsiniz. Telefon ile arama, Whatsapp mesajı gönderme ya da BulutKlinik üzerinden online randevu alma seçeneklerinden birisini kullanabilirsiniz.

2. Muayenehaneniz nerede, nasıl gelebilirim?

İletişim sayfasında konum ve ulaşım ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Yine aynı sayfada yer alan haritayı kullanarak navigasyon aracılığı ile muayenehaneye ulaşabilirsiniz.

3. Hangi hastalıkların tedavisi için randevu alabilirim?

Tüm psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisinde klinik deneyim, bilgi ve beceriye sahip olmakla birlikte temel mesleki ilgi alanım bipolar duygudurum bozukluğu, major depresif bozukluk ve diğer duygudurum bozukluklarıdır (yineleyici depresif bozukluk, kronik depresif bozuluk vb). Aşağıdaki listede yer alan durum ve psikiyatrik hastalıkların tanı, tedavi ve takibi için muayenehanemizden randevu alarak muayene olabilirsiniz.

 1. Major depresif bozukluk
 2. Yineleyici depresif bozukluk
 3. Kronik depresif bozukluk (distimi)
 4. Bipolar duygudurum bozukluğu
 5. Şizofreni, atipik psikoz, sanrılı bozukluk
 6. Yaşlılık depresyonu, demans (bunama) ve deliryum
 7. Gebelik ve doğum sonrası (postpartum dönemdeki psikiyatrik hastalıklar
 8. Nörolojik hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan psikiyatrik tablolar
 9. Panik bozukluk,agorafobi, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu
 10. Obsesif kompulsif bozukluk ve ilişkili bozukluklar (deri yolma, birikticilik, trikotillomani vb.)
 11. Travma sonrası stres bozukluğu ve travma ile ilişkili bozukluklar
 12. Yeme bozuklukları (bulumia nervosa, anoreksia nervosa)
 13. Uyku bozuklukları
 14. Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 15. Somatizasyon bozukluğu ve bedensel belirti ilişkili bozukluklar
 16. Konversiyon bozukluğu
 17. Borderline kişilik bozukluğu
 18. Narsistik kişilik bozukluğu ve diğer kişilik bozuklukları
 19. İlişki sorunları ve kişiler arası ilişkilerdeki sorunlar
 20. Akut kriz durumları ve intihar
 21. Yas
 22. Dürtü kontrol bozukluğu ve davranış sorunları
 23. Davranışsal bağımlılıklar (patolojik kumar oynama, online oyun bağımlılığı vb.)
 24. Alkol bağımlılığı
 25. Sigara bağımlılığı

4. Kişiler arası ilişki sorunlarım var randevu alabilir miyim?

Evet, kişilerarası ilişkilerde devam eden sorun yaşıyor, sorunlarla baş etmekte zorlanıyorsanız, değerlendirme görüşmesinden sonra uygun durumlarda bireysel psilkoterapi hizmetinden faydalanabilirsiniz.

5. Madde bağımlığım var randevu alabilir miyim?

Kronik psikiyatrik hastalıklara eşlik eden eş tanı alkol ve madde zararlı kullanımına tedavi hizmeti vermekle birlikte madde bağımlılığı tedavisinin AMATEM gibi bir kurumda sürdürülmesi gerektiğini düşündüğümden ve yeterince tecrübe sahibi olmadığımdan muayenehanemde madde bağımlılığı tedavisi yapamamaktayım.

6. 18 yaş altındayım, randevu alabilir miyim?

Rutin uygulamada 15 yaş altı için tanı, tedavi ve takip hizmeti vermiyorum. Yalnızca ergenlik ve genç erişkinlik döneminde başlayan kronik psikiyatrik hastalığı (şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, bipolar duygudurum bozukluğu vb.) olan ya da ergen yaş grubu hastaların tedavi ve takibini yapmaktayım.

7. Muayenehanede tetkik yaptırabilir miyim?

Evet. Gerekli hastalarda ayırıcı tanı ve ek tanılar için gerekli kan tetkikleri ve beyin görüntüleme tetkiklerini yan binadaki anlaşmalı sağlık kurumunda zahmetsizce uygun fiyata yaptırabilirsiniz. Duygudurum bozukluğu olan hastaların kullandığı ilaçlar olan lityum, valproat ve karbamazepin gibi ilaçların kan düzeyleri de aynı şekilde zahmetsizce, ek bir kuruma başvurmadan yapılabilmektedir.

8. Hangi psikoterapi yöntemlerini uyguluyorsunuz?

Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından sertifiye edilen bir destekleyici psikoterapi uygulayıcısıyım. Adana'da destekleyici psikoterapi uygulayıcısı olan iki psikiyatri uzmanından birisiyim. Ek olarak gerekli durumlarda psikanalitik psikoterapi uygulayabilmekteyim.

9. Destekleyici psikoterapi nedir?

Destekleyici psikoterapi, günümüzde bireysel psikoterapiler arasında dünyada en yaygın kullanılan psikoterapi yöntemidir ve Sigmund Freud ile başlayan psikanalitik kuram ve sonrasındaki psikodinamik psikiyatri temellerine dayalıdır. Psikiyatrik tanısal değerlendirmeyi gerektiren, terapistin girişimlerini özgül bir hedefi başarmaya yönelik olarak tasarladığı bir psikoterapidir. Hedefi kişilik değişimi değildir. Ağır bir ruhsal bozukluğun yinelemesini önlemek amacıyla hastanın belirtilerle baş etmesine yardımcı olmak veya görece sağlıklı bir kişinin geçici güncel bir sorunla baş etmesine yardım etmek hedeflenir. Karşılıklı konuşmaya dayalı bir tarzı vardır. Tedavi planı hastanın hedefleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılır. Pek çok durum ve psikiyatrik hastalıkta kullanılabilir.
Başlıca kullanım alanları:

 1. Major depresif bozukluk
 2. Bipolar duygudurum bozukluğu
 3. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar
 4. Borderline kişilik bozukluğu
 5. Narsistik kişilik bozukluğu ve diğer kişilik bozuklukları
 6. İlişki sorunları ve kişiler arası ilişkilerdeki sorunlar
 7. Anksiyete bozuklukları
 8. Akut kriz durumları ve intihar
 9. Yas
 10. Tıbbi kronik hastalıklardır.

Tedavi bir takım kurallar içerir ve bu kurallar ilk görüşmede hastaya açıklanır. Destekleyici psikoterapi genellikle haftada 1 kere, çoğunlukla belirlenen sabit bir gün ve saatte, 50 dakikalık görüşme şeklinde gerçekleştirilir. Tedavi, hastanın mevcut belirtileri azaldığında, hedeflere ulaşıldığında ve daha yeterli başa çıkma mekanizmaları geliştirildiğinde tamamlanmış olur.

10. Psikanalitik psikoterapi nedir?

Psikanalitik psikoterapi teorisini Freud’un psikanaliz kavramlarına ve Freud sonrası ortaya çıkan psikodinamik kuramlara dayandıran bir yaklaşımdır. Psikanaliz ve psikodinamik kuramlara sırtını yaslayarak çalışan psikanalitik psikoterapide amaç kişinin bilinçdışında bulunan ve kişiyi zorlayan bastırılmış konuların bilinç düzeyine çıkarılarak farkındalık, içgörü kazandırılmasıdır. Bu yönüyle destekleyici psikoterapiden farklıdır. Destekleyici psikoterapi doğrudan etki ilkesine dayanır ve iyileşmenin içgörü kazanmanın bir yan ürünü olacağı varsayılmaz. Kazanılan içgörüyle beraber kişi anlamlandırmakta zorlandığı sorunları anlamlandırabilir, kendini hayatının kontrolünü tekrar ele alarak ve yaşantılarıyla yüzleşmiş olarak durumların sonuçlarını üstlenir. Psikanalitik psikoterapi de genellikle haftada 1-2 kere, çoğunlukla belirlenen sabit bir gün ve saatte, 50 dakikalık görüşme şeklinde gerçekleştirilir. Psikanalitik psikoterapi kısa süreli bir psikoterapi değildir. Terapinin süresi ve görüşme sıklığı kişiden kişiye değişmektedir.

11. İlaç tedavisi olmadan yalnızca psikoterapi hizmeti alabilir miyim?

Evet. Uygun tanı ve durumlarda ilaç tedavisi almadan yalnızca bireysel psikoterapi hizmeti alabilirsiniz.

12. Online görüşme yapabilir miyim?

Evet. Randevu sayfasında anlatılan şekilde BulutKlinik üzerinden online görüşme randevusu alabilirsiniz ya da doğrudan arayarak online görüşme randevusu oluşturabilirsiniz.