Eğitim

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıpta Uzmanlık (Psikiyatri) • 2016 — 2020

"Alzheimer Hastalığında Emosyon Tanıma Yetilerinin Hastalık Evresi, Nöropsikiyatrik Belirtiler ve Yürütücü İşlevler ile İlişkisi" başlıklı tıpta uzmanlık tezi ile psikiyatri uzmanı oldu.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Doktoru • 2009 — 2015

Mersin Fen Lisesi

Lise • 2009

Çalıştığı Kurumlar

Serbest Hekim/Muayenehane

Uzman Doktor • Aralık 2022 — Halen

Aralık 2022'de kamu görevinden ayrılarak serbest hekim olarak Adana'daki muayenehanesinde çalışmaya, hasta kabul etmeye başlamıştır.

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Uzman Doktor • Kasım 2020 — Aralık 2022

2 yıl süreyle bu kurumda 1. kadın servisi sorumlu doktoru ve adli psikiyatri sağlık kurulu başkanı olarak çalışmıştır. Burada çalıştığı 2 yıllık dönemde özellikle kronik psikiyatrik hastalıklar (şizofreni gibi psikotik bozukluklar, bipolar duygudurum bozukluğu, yineleyici depresif bozukluk, kronik depresif bozukluk vb.) başta olmak üzere tüm psikiyatrik hastalıkların yatarak ve ayaktan tedavileri konusunda deneyim kazanmış, yüzlerce hastanın tedavisini sürdürmüş ve ayaktan takip etmiştir. Gebelik ve gebelik sonrası dönemde ortaya çıkan psikiyatrik hastalıkları nedeniyle pek çok kadın hastanın yatarak ve ayaktan tedavilerini sürdürmüştür.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Görevlisi Doktor • Temmmuz 2016 — Kasım 2020

Aldığı Eğitimler

Duygudurum Bozuklukları Uzmanlık Sonrası Eğitim Programı (DUSEP)

Bipolar Bozukluklar Derneği • Mayıs 2021 — Haziran 2023

Bipolar Bozukluklar Derneği tarafından yürütülen, ağırlıklı olarak duygudurum bozuklukları alanında çalışacak psikiyatri uzmanlarına güncel teorik ve klinik pratik desteği sağlamak amacıyla düzenlenen, Türkiye genelinde çeşitli bölgelerden seçilen 30 genç uzmandan birisi olarak Duygudurum Bozuklukları Uzmanlık Sonrası Eğitim Programı'nın 2 yıl süren teorik eğitimlerini, hasta takibi ve süpervizyon aşamalarını tamamladı.

Destekleyici Psikoterapi

Türkiye Psikiyatri Derneği • 2017 — 2020

Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul şubesi tarafından yürütülen 110 saat kuramsal eğitim ve 80 saat üzeri süpervizyon ve 1 yıldan uzun süreli olgu takibi aşamalarındandan oluşan, yaklaşık 3.5 yıl süren Destekleyici Psikoterapi eğitimini tamamladı ve Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Uygulayıcısı sertifikası aldı.

Uzm. Dr. İsmail BUÇGÜN Destekleyici Psikoterapi Sertifikası

Psikiyatride Nöromodülasyon Kursu

Türkiye Psikiyatri Derneği • Ekim 2021

Türkiye Psikiyatri Derneği'nin düzenlediği 57. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) ve transkraniyal doğru akım uyarımı(tDCS) yöntemlerinin kullanımının anlatıldığı psikiyatride nöromodülasyon kursuna katıldı.

Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi

CETAD • 2020 — 2021

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği(CETAD) tarafından yürütülen Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi’ni tamamladı.

Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği • 2022

Bilişsel Davranışcı Psikoterapiler Derneği tarafından yürütülen Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Temel Eğimi’ni tamamladı.

İlgi Alanları ve Hizmet Verilen Hastalıklar

Tüm psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisinde klinik deneyim, bilgi ve beceriye sahip olmakla birlikte temel mesleki ilgi alanı bipolar duygudurum bozukluğu, major depresif bozukluk ve diğer duygudurum bozukluklarıdır (yineleyici depresif bozukluk, kronik depresif bozukluk vb). Aşağıdaki listede yer alan durum ve psikiyatrik hastalıkların tanı, tedavi ve takibi için muayenehaneden randevu alarak muayene olabilirsiniz.

 1. Major depresif bozukluk
 2. Yineleyici depresif bozukluk
 3. Kronik depresif bozukluk (distimi)
 4. Bipolar duygudurum bozukluğu
 5. Şizofreni, atipik psikoz, sanrılı bozukluk
 6. Yaşlılık depresyonu, demans (bunama) ve deliryum
 7. Gebelik ve doğum sonrası (postpartum dönemdeki psikiyatrik hastalıklar
 8. Nörolojik hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan psikiyatrik tablolar
 9. Panik bozukluk,agorafobi, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu
 10. Obsesif kompulsif bozukluk ve ilişkili bozukluklar (deri yolma, birikticilik, trikotillomani vb.)
 11. Travma sonrası stres bozukluğu ve travma ile ilişkili bozukluklar
 12. Yeme bozuklukları (bulumia nervosa, anoreksia nervosa)
 13. Uyku bozuklukları
 14. Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 15. Somatizasyon bozukluğu ve bedensel belirti ilişkili bozukluklar
 16. Konversiyon bozukluğu
 17. Borderline kişilik bozukluğu
 18. Narsistik kişilik bozukluğu ve diğer kişilik bozuklukları
 19. İlişki sorunları ve kişiler arası ilişkilerdeki sorunlar
 20. Akut kriz durumları ve intihar
 21. Yas
 22. Dürtü kontrol bozukluğu ve davranış sorunları
 23. Davranışsal bağımlılıklar (patolojik kumar oynama, online oyun bağımlılığı vb.)
 24. Alkol bağımlılığı
 25. Sigara bağımlılığı

İletişim ve Randevu

Randevu almak için Randevu sayfasını kullanabilirsiniz. Telefonla arayarak bilgi ve randevu alabilirsiniz. Muayenehane konumu ve iletişim bilgileri için İletişim sayfasını kullanabilirsiniz. Bu sayfada ayrıntılı konum bilgileri ve navigasyonla yol tarifini bulabilirsiniz.

Uzm. Dr. İsmail BUÇGÜN Muayenehanesi • Adana Psikiyatri
Adres: Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi No:39 Central Plaza Kat:6 Daire:62, 01060, Seyhan/ADANA
Telefon: 0(551) 033 48 96
Psikiyatri