Adana ilinde psikiyatri alanında hizmet veren muayenehanem hakkında ayrıntılı bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

1. Verilen Hizmetler

Adana ilinde psikiyatri alanında hizmet vermektedir. Erişkin yaş grubu (18 yaş üstü) hastaların ve danışanların randevu ile ayrıntılı psikiyatrik değerlendirmesi yapılmakta, tedavi planları oluşturulmakta, ayaktan takipleri sürdürülmektedir.

Rutin uygulamada çocuk ve ergen yaş grubu için tanı, tedavi ve takip hizmeti sunulmamaktadır. Yalnızca ergenlik ve genç erişkinlik döneminde başlayan kronik psikiyatrik hastalığı (şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, bipolar duygudurum bozukluğu vb.) olan ergen yaş grubu hastaların tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Tüm psikiyatrik hastalıkların tanı, tedavi ve takibi yapılmakta, gerekli durumlarda ilaç tedavisine ek olarak ya da tek başına bireysel psikoterapi uygulanmaktadır.

Gerektiğinde ilgili hastalık ile ilgili tanıya yardım amaçlı ya da hastalık şiddetini değerlendirmek için psikometrik testler yapılmaktadır.

Psikiyatri uygulamasında sıkça kullanılan ilaç kan düzeyleri (lityum, vaproat, karbamazepin), rutin kan tetkikleri, ayırıcı tanı için gerekli tetkikler anlaşmalı kurumlar aracılığı ile zahmetsizce yapılabilmektedir. Ayırıcı tanıda kullanılabilen beyin görüntüleme yöntemleri yine anlaşmalı sağlık kurumları aracılığı ile zahmetsizce yapılabilmektedir.

2. Uygulanabilen Tedaviler

  1. Farmakolojik tedavi (ilaçla tedavi)
  2. Bireysel Psikoterapi (konuşarak tedavi): Psikanalitik psikoterapi ve destekleyici psikoterapi uygulanmaktadır.
  3. Farmakolojik tedavi ve psikoterapinin bütünleşik kullanımı
  4. Parlak ışık tedavisi: Major depresif bozukluk ve bipolar duygudurum bozukluğu depresif dönem tedavisinde ekleme tedavisi olarak kullanılabilmektedir.
  5. Transkraniyal Manyetik Stimulasyon (TMS): Tedaviye dirençli major depresif bozukluk tedavisinde kullanılabilen, girişimsel olmayan, vücut bütünlüğünü bozmadan uygulanan, güvenli, etkili ve FDA onayı olan bir tedavi yöntemidir.
  6. Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDCS): Major depresif bozukluk ve bazı nöropsikiyatrik durumların tedavisinde kullanılabilen, girişimsel olmayan, vücut bütünlüğünü bozmadan uygulanan, güvenli, etkili bir tedavi yöntemidir.

3. Muayenehane Resimleri

Uzm. Dr. İsmail BUÇGÜN Muayenehane Binası Genel Görünüm

Uzm. Dr. İsmail BUÇGÜN Muayenehanesi Uzm. Dr. İsmail BUÇGÜN Muayenehane Odası Görünüm

Uzm. Dr. İsmail BUÇGÜN Muayenehane Bekleme Salonu

4. Tetkik ve Görüntüleme İmkanları

Gerekli hastalarda ayırıcı tanı ve ek tanılar için gerekli kan tetkikleri ve beyin görüntüleme tetkikleri yan binadaki anlaşmalı sağlık kurumunda zahmetsizce çok uygun ücretler karşılığında yaptırılabilmektedir. Duygudurum bozukluğu olan hastaların kullandığı ilaçlar olan lityum, valproat ve karbamazepin gibi ilaçların kan düzeyleri de aynı şekilde zahmetsizce, ek bir kuruma başvurmadan yapılabilmektedir.

5. Duygudurum Bozuklukları Merkezi

Muayenehanede takip ettiğim duygudurum bozukluğu (major depresif bozukluk, bipolar duygudurum bozukluğu, kronik depresif bozukluk, yineleyici depresif bozukluk) olan hastaların takip ve tedavisi dünya/akademi standartlarında sürdürülmekte, her bir hasta için yaşam boyu izlem çizelgesi hazırlanmakta, her görüşmede nesnel derecelendirme ölçekleri uygulanmakta ve ayrıntılı kaydı tutulmaktadır. Bu grup hastalar için anlaşmalı sağlık kurumları aracılığı ile ekstra çaba harcamadan takip için gerekli tetkikler yapılabilmektedir. Bu grup hastaların tedavisinde ekleme tedavisi olarak kullanılabilen parlak ışık tedavisi ve tedaviye dirençli depresyon tedavisinde kullanılan transkraniyal manyetik stimulasyon (TMS) tedavisi muayenehanede uygulanabilmektedir. Bu özellikleri ile muayenehane aynı zamanda özel bir duygudurum merkezi özelliği taşımaktadır.

6. Fiziksel İmkanlar

Adana'nın en merkezi noktalarından birisinde modern bir binada hizmet vermekteyiz.

  1. Kolay ulaşım: Merkezi konumuyla kolay ulaşılabilir, hem güneyden gelen hem de kuzeyden gelen hastaların rahatlıkla gelebileceği bir konumdayız. Adana'nın kuzeyinden gelenler için Metro İstiklal Gazileri istasyonuna 4-5 dakika yürüme mesafesindeyiz.
  2. Otopark: Plazanın 2000 m2 açık otoparkı sayesinde park sorunu yaşanmamaktadır.