Bipolar duygudurum bozukluğu, yaklaşık her 40-50 kişiden birini etkileyen, arada iyilik hallerinin olduğu hastalık dönemleri ile seyreden, kronik bir psikiyatrik hastalıktır. Başka bir tanımlamayla biyolojik, genetik ve çevresel bir çok etkene bağlı olarak ortaya çıkan ve beynin duygu, düşünce ve davranışları kontrol eden merkezlerini etkileyen bir beyin hastalığıdır.

Bipolar ne demektir?

Bi iki, polar kutup demektir. Bipolar iki kutuplu anlamına gelir. Bu isim hastalığın depresyon ve mani şeklinde ortaya çıkan iki hastalık dönemine vurgu yapmaktadır. Bipolar duygudurum bozukluğuna iki uçlu duygudurum bozukluğu, iki uçlu bozukluk, bipolar bozukluk, iki uçlu mizaç bozukluğu, bipolar affektif bozukluk da denmektedir.

Duygudurum ne demektir?

İniş çıkışlar olmakla birlikte genel olarak belli bir sabitlikte devam eden, süreğen, kalıcı, içselleştirilmiş duygu tonudur.

Günlük yaşamda herkesin dünyasında inişler çıkışlar olur. Herkes günlük yaşamında dakikalar, saatler veya bazen birkaç gün süren öfke, sevinç, üzüntü, coşku,keder, huzursuzluk, endişe duyguları arasında iniş çıkışlar yaşayabilir. Bipolar bozuklukta bu inişler daha derin, çıkışlar daha yükseğe olur, aralarda normal duygudurum dönemleri olur. Bu değişimler duyguların yanında düşünceleri, davranışları, uykuyu, iştahı, fiziksel sağlığı ve kişinin işlevselliğini etkiler. Yani bipolar bozukluk duygularda, düşüncelerde, enerjide ve davranışlarda aşırı değişikliklerle seyreden, kişinin kendisini aşırı coşkulu (mani/hipomani dönemleri) veya çok durgun (depresyon) hissetmesine yol açan, tedavi edilebilen bir ruhsal hastalıktır. Bazı kişilerde ise bu duygu iniş çıkışları saf çökkünlük ya da çoşku/sinirlilik olarak görülmez, her ikisinin karışımı (karma belirtili) yani hem depresyon hem de mani belirtileri bir arada görülebilir. Duygudurum değişimleri günlük yaşam olayları ile bağlantılı olmayabilir.

Adana ilinde psikiyatri alanında hizmet veren muayenehanemde bipolar bozukluk tanılı hastalara güncel tedavi kılavuzları ve yüzlerce dirençli hastanın takibinden elde ettiğim deneyim ile tanı, tedavi ve takip hizmeti vermekteyim. Bu hastalıkta Adana ilinde psikoterapi yöntemi olarak destekleyici psikoterapi uygulayan iki psikiyatri uzmanından birisi olarak psikoterapi hizmeti de vermekteyim. Randevu için randevu sayfasını kullanabilirsiniz.