Tanı Nasıl Konur?

Esas olarak tanı psikiyatri uzmanı tarafından yapılan psikiyatrik muayene ile konur. Tanı aşamasında; detaylı değerlendirme, öykü, muayene, aile görüşmesi, ölçekler gibi psikometrik incelemeler kullanılır. İlk değerlendirmelerde hastalık anlaşılamayabilir. Bir süre izlem gerekebilir. İlk hastalık dönemi depresyon olanlarda bu durum daha sık görülür. Tanının konulması 8-10 yılı bulabilir, bu tüm dünyada benzerdir. Hastalığın tanısını tek başına koyduracak bir tetkik ya da görüntüleme yöntemi henüz yoktur.

Bipolar Bozukluk Ayırıcı Tanısı Nasıl Yapılır?

Bipolar bozukluğa benzeyen diğer hastalıklardan ayırt etmek için çeşitli kan tetkikleri, beyin görüntüleme (MR vb.) yapılması gerekebilir.

Ayırıcı tanı yapılırken psikotik belirtilerin bulunması, sık tedavi/doktor değişikliği olması, madde kullanımının eşlik etmesi, ek psikiyatrik tanıların bulunması ayırıcı tanıyı zorlaştıran durumlardır. Hastaların 3’te 1’inde psikiyatrik bir ek tanı bulunur. Mümkünse aynı psikiyatri uzmanı ile işbirliğini sürdürüp takip ve tedaviye devam etmek ayırıcı tanıyı kolaylaştırır.

Adana ilinde psikiyatri alanında hizmet veren muayenehanemde bipolar bozukluk tanılı hastalara güncel tedavi kılavuzları ve yüzlerce dirençli hastanın takibinden elde ettiğim deneyim ile tanı, tedavi ve takip hizmeti vermekteyim. Bu hastalıkta Adana ilinde psikoterapi yöntemi olarak destekleyici psikoterapi uygulayan iki psikiyatri uzmanından birisi olarak psikoterapi hizmeti de vermekteyim. Randevu için randevu sayfasını kullanabilirsiniz.