Bipolar duygudurum bozukluğu ya da kısa adıyla bipolar bozukluk herkeste görülebilir. Dünyada 18 yaş üstü toplam nüfusun yaklaşık yüzde 1-2’sinin bipolar bozukluk hastalığına sahip olduğu düşünülmektedir. Bu da, ülkemizde yaklaşık 1,5-2 milyon kişinin, dünyada ise yaklaşık 250 milyon kişinin hastalığa sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Kadın ve erkeklerde görülme sıklığı açısından fark yoktur. Bipolar bozukluk görülme sıklığı ırk, eğitim, gelir düzeyleri ve meslek nedeniyle farklılık göstermez. Ancak kişilerin hastalıktan etkilenme şekilleri bu değişkenlere bağlı olarak birbirinden farklı olabilir.

Bipolar bozukluk her yaşta görülebilir. Genellikle ilk hastalık dönemi ergenlik dönemi ya da sonrasındaki erişkinlik döneminin başlarında, yani 20’li yaşlarda görülür.

Bipolar bozukluk, kişilerin sosyal durumları ya da psikolojik yapıları ile ilişkili değildir.

Bipolar Bozukluğun Nedeni Nedir?

Hastalığın tek bir nedeni yoktur. Nörotransmitter denilen beyin kimyasallarının dengesinde ve iletiminde sorunlar olduğu ve genetik yatkınlık yaratan durumlar tespit edilmiştir.

Bipolar Bozukluk Nedeni

Hastalığın kesin nedeni bilinmemektedir. Genetik, biyokimyasal ve çevresel nedenlerden kaynaklanan bir hastalık olduğu kabul edilir. Bipolar bozukluk kişinin herhangi bir hatasından, sosyal durumundan ya da kişiliğindeki güçsüzlükten kaynaklanmaz. Stres ve yaşam olayları hastalığın tetikleyebilir. Tedavi edilebilir tıbbi bir bozukluktur.

Bipolar Bozukluk Genetik midir? Hastanın Çocuğunda Bu Hastalık Ortaya Çıkar mı?

Genetik faktörler tüm hastalığı açıklayamazlar. Akrabasında bipolar bozukluk hastalığı olmayanlarda bipolar bozukluk görülme oranı %1-2 iken anne, baba, kardeş gibi birinci derece yakınında bipolar bozukluk hastalığı olanlarda bipolar bozukluk ortaya çıkma ihtimali toplumun 3-4 katıdır, yaklaşık %7-8’dir.

Tek yumurta ikizleri genetik olarak aynı olmalarına karşın birisinde bipolar bozukluk hastalığı görüldüğünde diğerinde görülme oranı %45-60’dır.

Adana ilinde psikiyatri alanında hizmet veren muayenehanemde bipolar bozukluk tanılı hastalara güncel tedavi kılavuzları ve yüzlerce dirençli hastanın takibinden elde ettiğim deneyim ile tanı, tedavi ve takip hizmeti vermekteyim. Bu hastalıkta Adana ilinde psikoterapi yöntemi olarak destekleyici psikoterapi uygulayan iki psikiyatri uzmanından birisi olarak psikoterapi hizmeti de vermekteyim. Randevu için randevu sayfasını kullanabilirsiniz.